YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzleme ve Belgelendirme Şubesi Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Turizm tesislerine yatırım, kısmi işletme ve işletme belgesi, deniz turizmi aracı işletmelerine ise işletme belgesi düzenlemek amacıyla Makam Olur’u hazırlamak, Makamca uygun görülenlere belgelerini düzenlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurusunu yapmak,

- Belge iptali, belge devri, tadilat, tür, statü değişikliği vb. işlemlerine ilişkin Makam Olur’u hazırlamak ve yapılan işlemlere ilişkin olarak gerekli duyuruyu yapmak,

- Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca Bakanlıkça turizm işletmeleri için her yıl belirlenen ücretlerin tespitine ilişkin Makam Olur’u hazırlamak ve gerekli duyuruları yapmak,

- Turizm işletmelerinin yatırım ve işletme dönemine ilişkin bilgileri izlemek,

- Turizm işletmelerine ilişkin kamu ve sektör personeline seminer programı hazırlamak ve uygulamasına ilişkin ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak,

- Dairenin evrak giriş çıkış işlemlerine ilişkin büro hizmetlerini yürütmek ve hizmetleri sonucunda oluşan dosya ve dokümantasyonun muhafazasını sağlamak ve belgeli deniz turizmi işletmelerinin istatistiki verilerini oluşturmak,

- Daire Başkanlığına gelen ve personele duyurulması gerekli evrakı tebliğ etmek,

- Belgeli turizm işletmelerinin teminat değişikliği ve teminat akıbetine ilişkin işlemleri yürütmek,

- Bakanlık Makamı’nın 02.04.2004 tarih ve 1193-1983 sayılı Onayı gereğince kapatılan talih oyunları salonları ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,

- Genel Müdürlük ve Daire birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.