YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Mali Yardım Projeleri

Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 14.000.000.-TL
Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 14.150.000.-TL
İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı : 79.453.000.-TL
Frig Yolları : 4.500.000.-TL
Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 1.825.000.-TL

olmak üzere toplam 113.928.000.-TL ödenek gönderilmiştir.