YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Mali Yardım Projeleri


Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 24.587.000.-TL

Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 28.150.000.-TL

İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı : 125.525.000.-TL

Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 650.000.-TL

olmak üzere toplam 178.912.000.-TL ödenek gönderilmiştir.