YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Mali Yardım Projeleri
Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 15.000.000.-TL

Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 23.000.000.-TL
İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı : 60.000.000.-TL
Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 598.000.-TL

olmak üzere toplam 98.598.000.-TL ödenek gönderilmiştir.