YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Mali Yardım TalepleriKış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 20.500.000.-TL
Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 19.999.000.-TL
Atıksu Tesisleri ve Bağlantılı Altyapılar : 116.000.000.-TL
Halk Plajları Projelendirme ve Yapım İşleri: 43.000.000.-TL.
Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 600.000.-TL

olmak üzere toplam 200.099.000.-TL ödenek ayrılmıştır.