YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deprem Sonrası Ohal İlan Edilen İllerde Gerçekleştirilecek İş ve İşlemler Hakkında

DUYURU

06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrası, ülke çapında depremden zarar görmüş vatandaşlarımızın devletimiz, vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizce meydana gelen afetin yaralarını sarmak adına, olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis illerinde Bakanlığımızdan belgeli / belge talebinde bulunacak yatırım ve işletmeler ile seyahat acentaları için 01.04.2024 tarihine kadar;

1) Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi'ne ilişkin her türlü işlemde (belge ve plaket yenilenmesi dahil) başvuru ücreti, belge ve plaket ücreti alınmamasına,

2) Daha önce yapılmış işlemlere dayanılarak verilmiş olan her türlü sürenin ertelenmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 32'nci madde hükmü gereği "Uyarma" ve kanunun 34'üncü madde hükmü gereği belge iptali yaptırımlarının uygulanmasının ertelenmesine,

3) Seyahat acentalarına ilişkin her türlü işlemde (belge yenilenmesi dahil) başvuru ücreti ve belge ücreti alınmamasına,

4) Talepler ve şikayetler hariç olmak üzere illerde yer alan tesisler ve acentaların denetim işlemlerinin ertelenmesine karar verilmiş ve halihazırda verilmiş olan yatırım belgesi süreleri bir yıl uzatılmış sayılmıştır.Bakanlık makamının konuyla ilgili 16.01.2024 tarihli 2024/1 sayılı Genelgesi için tıklayınız.