YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.06.2012 - Kültür Ve Turizm Bölgelerinin Korunmasına İlişkin Yönerge

04.06.2012 tarihli ve 123136 tarihli Makam Oluru ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Pla İnceleme, Değerlendirme ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir.
 
Anılan Yönergenin 8. Maddesinde Bakanlığımıza yapılan başvurularda ilgiliden talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek Yönergenin son sayfasına eklenmiştir.