YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 

-Genel Müdürlük kadrolarını izlemek,
-Genel Müdürlük personelinin özlük hakları işlerine ilişkin nakil, geçici görevlendirme, kadro ve unvan değişiklikleri, medeni durum değişikliği, mal bildirim beyanları, pasaport talepleri, sözleşmeli personel ile işçilerin sözleşme ve puantajları ile sicil raporları, büyük proje kapalı mahal dışı tazminatı, kelime işlem tazminatı , yıllık, yurtdışı, mazeret ve sağlık izin onaylarının izlenmesi, üniversite stajları ve Kültür Turizm Uzman Yardımcılarının, Uzmanlığa geçiş işlemlerini yürütmek,
-Seminer ve toplantılara konuşmacı olarak katılacak personelin seçimi ve onayının alınması işlemlerini yapmak,
-Makamca verilen benzer görevleri yürütmek.