YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yapım Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

  • Yatırım programında yer alan işlerin ihale işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak,
  • Sözleşmeye bağlanan işlerin Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Kontrol Yönetmeliği ile sözleşme ve eklerine göre kontrollüğünü yapmak, yaptırmak ve işlemlerini sonuçlandırmak,
  • İşlerin geçici ve kesin kabul işlemleri ile kesin hesaplarını sonuçlandırmak,
  • Faaliyette olan kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını ya da yaptırılmasını sağlamak,
  • İş Deneyim Belgeleri (Yüklenici-İş Bitirme, Yüklenici-İş Durum, Alt Yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri)ni düzenlemek.
  • Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmaktır.