YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü

Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

  • İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ni, tesis, tesisat, sistem ve cihazlarıyla sanat faaliyetlerine hazır halde tutmak; bunun için tesis ve sistemlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek kullanıma yönelik işletme hizmetlerini yerine getirmek,
  • İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren yerleşik sanat kuruluşları yanında diğer kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde salonların kullanımı için tahsis planlarını yapmak,
  • Ses, ışık, ısıtma, havalandırma gibi teknik hizmetler yanında temizlik, tefrişat, yer gösterme hizmetlerini vermek,
  • Mevcut özel güvenlik teşkilatı ile imkanlar dahilinde İstanbul AKM Binası ve Alanı’nda koruma ve güvenliği tesis etmek,
  • Galeri Salonu ve Toplantı Salonunda kültürel amaçlı ve Bakanlığımızca yapılan tahsisler neticesinde yapılan faaliyetleri koordine etmek ve gerektiğinde düzenlemek,
  • İstanbul AKM Binası ve yakın çevresindeki yapıların bakım ve onarımlarını ödenek el verdiği ölçüde sağlamak,
  • İstanbul AKM yıllık faaliyet programlarını takip etmek ve uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almak,
  • İstanbul AKM içindeki tesis ve mekanların kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde tahsis, devir ve kiralama işlemlerini yürütmektir.