YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü

Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

  • Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM)nde yerleşik ve Bakanlığımıza bağlı Halk Dansları Topluluğu, Çok Sesli Koro Müdürlüğü, Türk Sanat Müziği Koro Müdürlüğü, Türk Halk Müziği Koro Müdürlüğü, Türk Dünyası Topluluğu Müdürlüğü, Sinema Telif Hakları Genel Müdürlüğü Arşiv ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü, HAGEM Gençlik Halk Oyunları Topluluğu, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bakanlık Arşiv Deposu, HAGEM Depoları, DÖSİM Depoları gibi diğer birimler ile koordine kurarak düzenli çalışma ortamı sağlamak,
  • Mevcut özel güvenlik teşkilatı ile imkânlar dahilinde Ankara AKM Binası ve Alanında koruma ve güvenliği tesis etmek,
  • Galeri salonu ve toplantı salonunda kültürel amaçlı ve Bakanlığımızca yapılan tahsisler neticesinde yapılan faaliyetleri koordine etmek ve gerektiğinde düzenlemek,
  • Ankara AKM Binası ve yakın çevresindeki yapıların bakım ve onarımlarını ödenek el verdiği ölçüde sağlamak,
  • Ankara AKM yıllık faaliyet programlarını takip etmek ve uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almak,
  • Ankara AKM içindeki tesis ve mekanların kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde tahsis, devir ve kiralama işlemlerini yürütmek,
  • Ankara AKM bünyesinde resim, heykel, desen, seramik kursları vb. açılmasını sağlamak ve yapılan ürünlerin galeri salonunda kurs dönemi sonunda sergilenmesini temin etmek,
  • Bina içi ve çevresini kapsayan ve DÖSİMM tarafından ihale edilen temizlik işlerini düzenlemek ve kontrol etmektir.