YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü

Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

  • AKM Alanı içerisinde yer alan bütün tesis ve alanlar ile Milli Komite tarafından tespit edilecek veya yapılmasına izin verilecek tesis ve alanların bakımı, onarımı ve işletilmesi,
  • AKM Alanı içerisinde faaliyet gösteren bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetleri ile ilgili teşkilatlanma, güvenlik, bakım, onarım, işletme, tahsis kiralama, devir yapılaşma, denetim ve gözetimi ile bunlara ait gelirlerin kullanış biçimleri hakkında usul ve esasları tüzükler doğrultusunda yapmak,
  • Müdürlüğün ilgili birimlerle koordineli olarak, Milli Bayramlarımız (30 Ağustos Zafer Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) törenleri için Alanın I. Bölgesi’ni hazırlamak,
  • Alanda muhtelif tarihlerde yapılan kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetler, konserler gibi çok amaçlı hizmetlerin Makamca uygun görüldüğü takdirde alanımızda gerçekleştirilmesi ile ilgili protokolleri hazırlamak ve bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için alınacak ücretin belirlenmesini teklif etmek ve bu ücretin alınmasını sağlamak,
  • Alanın ve alan içerisindeki tüm yeşillendirilen ve ağaçlandırılan bölgelerin yıllık bakım, sulama, budama, çim biçimi ve dikimi, gübreleme işleri ile alan temizlik ve onarımlarını yapmak,
  • Yıllık ödenek çerçevesinde, Müdürlük ve alan için gereken hizmet alımlarını gerçekleştirmek,
  • AKM alanı ve AKM İşletme Müdürlüğündeki hizmetlerin daha verimli olabilmesi için önerileri Bakanlığa (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) iletmektir.