YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanlığı Görev Tanımı

- Genel Müdürlüğün görevlerinin yürütülmesinde gerekli görülen her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
- Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren konulara ilişkin turizm istatistikleri toplamak, derlemek, değerlendirmek ve buna ilişkin çalışmaları yapmak(soru formları hazırlamak, vb).
- Başkanlığımızca hazırlanan araştırma, envanter ve benzeri çalışmaları çeşitli ortamlarda yayım haline getirmek ve ihtiyaç halinde basımını sağlamak.
- İlgi alanına giren konularda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
- OECD, WTO ve AB ile istatistiki bilgi alışverişini sağlamak.
- İlgi alanına giren konularla ilgili istatistiki verilerin bilgisayar girişlerini yapmak ve/veya yaptırmak.
- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.


Şube Müdürlükleri

- İstatistik Şube Müdürlüğü

            1) Sınır giriş-çıkış istatistikleri,
            2) Konaklama istatistikleri,
                    a) Turizm işletme belgeli konaklama istatistikleri,
                    b) Belediye belgeli konaklama istatistikleri,
            3) Belediye belgeli tesisler envanteri,
            4) Charter istatistikleri,
            5) Yat istatistikleri,
            6) Turizm Tesisleri İstatistik Yıllığı,
            7) OECD, WTO ve AB nin periyodik olarak istediği bilgilerin hazırlanması,
            8) İstatistik bültenlerinin hazırlanması, yayın haline getirilmesi.


- Veri İşleme Şube Müdürlüğü

            1) İlgi alanına giren konularla ilgili istatistiki verilerin bilgisayar girişlerinin yapılması ve/veya yaptırılması,
            2) İstatistik Şube Müdürlüğünce hazırlanan bültenlerin web sitesinde yayınlanmasının sağlanması.


-Araştırma ve Teşvik Şube Müdürlüğü

            1) Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren konulara ilişkin araştırmaların yapılması veya yaptırılması (Çıkış yapan ziyaretçiler ve vatandaş giriş anketi),
            2) Yabancıların Turizm İşletmesi Belgeli tesislerde çalışma iznine ait görüş verilmesi,
            3) Enerji indirimine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi.

Faaliyetler