YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Yatırımı Yapmak İstiyorsanız

TURİZM SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPACAKSINIZ
Öncelikle aşağıdaki turizm terimlerini bilmelisiniz

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
Turizm Merkezleri
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi
Turizm işletmesi
Turizm tesisi
Turizm belgesi
Turizm yatırımı belgesi
Her Ölçekte Plan

 
Yapacağınız turizm yatırımının türünü belirlediniz mi?
Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" koşulları uyarınca
Turizm Belgesi verilebilecek yatırım türleri için tıklayınız...
Yatırımın türüne karar verdiniz. Yatırımın yerini nasıl seçeceksiniz?
Bir yatırım, özellikle bir turizm yatırımı için herşeyden önde gelen faktör yatırımın yeridir. Gerek bölgesel ölçekte, gerekse noktasal ölçekte, yatırım yerinin doğru seçilmiş olması, yatırımın karlılığını doğrudan etkilemektedir. Yatırımın yeri için 5 farklı seçenek bulunmaktadır:
(A)
Kendi Araziniz
(B)
Arazi Satın Alacaksınız

(C)
Herhangi bir KTKGB ve TM İçindeki Kamu Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz

(D)
Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Hazine Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz

(E)
Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Orman Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz