YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arazi Tahsisleri

İmar Planları ile turizm (TTA, günübirlik, kamping, mekanik tesis hattı vb.) kullanımına ayrılmış olan kamu taşınmazları, üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek üzere, Resmi Gazetede, günlük gazetede ve Bakanlığın internet adresinde (www.kulturturizm.gov.tr) ilan edilerek kamuoyuna duyurulur. Birden fazla yatırımcının aynı taşınmazı talep etmesi durumunda; taşınmaz, müzakere sonucu en yüksek sosyal ve teknik altyapıya katılım bedelini veren yatırımcıya tahsis edilir. Ön izin ve kesin tahsis aşamalarındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, tahsisi alan yatırımcı adına taşınmaz üzerinde 49 yıla kadar üst hakkı tesis edilebilmektedir. Tesis inşaatına başlanılması ve tesisin işletmeye açılması, Bakanlıkça yatırımcıya verilen süreler dahilinde gerçekleşir. Bakanlığın taşınmaz, tesis ve yatırımcı firma üzerindeki denetim yetkisi, yatırımcının taşınmaz üzerindeki üst hakkı sona erene kadar devam eder.