YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Yapı

Bakanlığımızca Yapılan Altyapı Yatırımları

Bakanlığımız Yatırım programında yeralan altyapı projelerinin yapılması ve yaptırılması 

 

Mahalli İdarelerden Gelen Altyapı Talepleri

- Katı atık bertaraf tesisi,
- Atıksu arıtma tesisi/sistemleri,
- Kanalizasyon-kollektör hattı veya şebekesi,
- İçmesuyu tesis ve sistemleri,
- Jeotermal suyun tesis ve sistemleri,
- Trafo ve aydınlatma sistemleri,
- Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
- WC ve fosseptik,
- Çevre, meydan, park ve yol düzenlemesi gibi altyapı uygulamaları.