YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Planların Yapımı ve Onaylanması

Bakanlığımız için ilgili Kanun ve Yönetmeliklerce herhangi bir KTKGB ve/veya TM dışındaki herhangi bir planın yapımı ve onaylanmasına ilişkin görev ve yetki tanımı yapılmamıştır. KTKGB’ler veTM’ler dışındaki plan çalışmaları ve onay süreçleri ilgili diğer Kanunlar ile farklı Kurum ve Kuruluşlara verilmiştir. Öte yandan KTKGB ve/veya TM’ler dışında herhangi bir alanda yürütülecek planlama çalışması için, o alandaki plan yapımı ve onaylanmasından sorumlu ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelecek her türlü talep (teknik destek, görüş, vb.) Bakanlığımız tarafından titizlikle değerlendirilir ve olanaklar çerçevesinde desteklenir.