YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Yapı

1. Proje Yapım Talebi : Çevre düzenlemesine ilişkin projeler yapılmaktadır.

Proje talep dosyasında bulunması gerekli belgeler:

  • Gerekçe raporu
  • Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge.
  • İmar planı, İmar durum belgesi, mevcut diğer dökümanlar
  • Talebe ilişkin encümen kararı ( İl Özel idareleri için İl Daimi Encümen kararı- Muhtarlıklardan gelen talepler için ise Köy İhtiyar Meclisi kararı)

Not: Belgeler yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz.

2. Mali Yardım Talebi : Çevre düzenleme ve altyapı uygulamalarına mali yardım yapılabilir.

Çevre düzenleme uygulamaları içinde, sahil, park, meydan, yol vb, Altyapı uygulamaları içinde de atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon-kollektör hattı ve şebekesi, içmesuyu ve şebekesi, su deposu, içmesuyu ve arıtma sistemleri, trafo ve aydınlatma sistemleri, kış sporları mekanik tesisleri, WC ve fosseptik  ve benzeri altyapı uygulamaları yer alır.

Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler:

  • Gerekçe raporu,
  • Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,
  • İmar planı, imar durum belgesi
  • Talebe ilişkin Encümen kararı ( İl Özel idareleri için İl Daimi Encümen kararı- Muhtarlıklardan gelen talepler için ise Köy İhtiyar Meclisi kararı)
  • Uygulanacak proje
  • Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait  Metraj ve Yaklaşık Maliyeti

Not: Belgeler yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin:

Proje İnşaat Daire Başkanlığı
Kat:5
Tel: 0.312.222 62 60
Fax: 0.312.223 54 48