YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ         

Hali hazırda Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarını tamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müteakip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir.

TURİZM YATIRIMI BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ BAŞVURUSU

-Turizm Yatırım Belgesine sahip işletme yatırımı tamamladıktan sonra ilgili idareden mevcut durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alır. 

-İşletmenin hangi tarihler arasında işletmeye açık olduğu tarihleri ve talebini içeren dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar.

-Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

GEREKLİ BELGELER

-Dilekçe (Ek-1)

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER

-Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak “Termal Tesis İşletme İzin Belgesi”

-Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD’si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD’si.

ÖNEMLİ:

Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine çevrilmesi aşamasında eğer tesisin kapasitesinde/isminde/tür ve sınıfında bir değişiklik var ise yeni bilgilerin yer aldığı Tesis Raporu başvuru belgelerine eklenmelidir. Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu tarihler dilekçede mutlaka belirtilmelidir.