YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tadilat / Tür / Sınıf /Kapasite Değişikliği Talebi

KAPASİTE/TÜR VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ         

Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği  talebini belirtir dilekçe ve yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.                  

Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirtir dilekçe, yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ve tesisin son durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular denetim programına alınır. Denetimi olumlu olanların başvuruları talep doğrultusunda sonuçlandırılır. 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ         

Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.                  

Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ve yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.