YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belgeye İşletici Adına Şerh Düşülmesi Talebi

Eğer talep belgeye işletici şerhi düşülmesi ise, dilekçede bu hususun belirtilmesi ve dilekçenin hem belge sahibi hem işletici firma tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca işletici adına düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve işletici firmaya ait imza sirküleri, vergi bilgileri de dosyaya eklenmelidir.

Dilekçe (Ek-1)