YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge veya Plaket Zayii Talebi

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede, talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin belge numarası, adı ve başvuruda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur. Bu dilekçede öncelik sırasına göre birden fazla isim belirtilir. 

2. Kayıp İlanları

    A- Belge kayıp ilanı: Belge zayii olmuş ise ülke genelinde yayımlanan bir gazetede yer alan kayıp ilanı istenir.

    B- Plaket kayıp tutanağı: Plaket zayii olmuş ise karakol veya muhtarlıktan alınmış kayıp tutanağı istenir.

İŞLEM SÜRECİ

Bakanlığımıza uygun evrakla başvurulması halinde, zayi olan belge veya plaket yerine yenisi düzenlenir.