YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Araçları Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi


Bakanlığımızdan Turizm Yatırım belgeli işletmenin yatırımının kısmen tamamlanması veya Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgesine sahip işletmenin ilave yatırım yapmak istemesi halinde:

-Yatırım Belgesinin Kısmi İşletme Belgesine çevrilmesine ilişkin taleplerde Turizm İşletmesi Belgesinde istenilen bilgi ve belgeler ile,
-Turizm İşletme Belgesinin Kısmi Turizm İşletmesi Belgesine çevrilmesine ilişkin taleplerde ise; yatırımın deniz aracının Türkiye’de inşa veya ithal edilmesi durumuna göre Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği’nin 6 ncı maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler ile Bakanlığa başvurulur.