YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırım Belgesinin İşletme Belgesine Çevrilmesi Talebi

TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 

24.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 24.02.2022 tarihinden itibaren yapılacak Turizm Yatırımı / İşletmesi Belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Deniz turizmi tesisi yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur.

İSTENEN BELGELER

1. İşletme izni ve/veya geçici işletme izni: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak işletme izni veya geçici işletme izni belgesi ya da yazısı istenir.

2. Sigorta poliçesi: Deniz turizmi tesisi işletmeleri bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca 3 üncü şahıs mali mesuliyet veya marina sorumluluk veya liman sorumluluk sigortasını kapsayan sigorta poliçesini vermek zorundadır.

3. Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge istenir.


İŞLEM SÜRECİ

- Başvurusu Bakanlıkça uygun bulunan tesislerin Deniz Turizmi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre denetimi yapılır.
- Denetim sonucu olumlu ise Makam Onayı alınır.
- Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, turizm işletme belgesi düzenlenir.
- İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.