YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge Devri Talebi

TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 

24.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 24.02.2022 tarihinden itibaren yapılacak Turizm Yatırımı / İşletmesi Belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. İSTENEN BELGELER


Tesis yatırım belgeli ise,


1. Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin mülkiyet durumuna göre sahibinden veya ilgili kurumlardan uygun görüş yazısı istenir.


Tesis işletme belgeli ise bu belgelere ek olarak,

1. Sigorta poliçesi: Deniz turizmi tesisi işletmeleri bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca 3 üncü şahıs mali mesuliyet veya marina sorumluluk veya liman sorumluluk sigortasını kapsayan sigorta poliçesini vermek zorundadır.

2. İşletme izni ve/veya geçici işletme izni: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak işletme izni veya geçici işletme izni belgesi ya da yazısı istenir.


İŞLEM SÜRECİ

- Bakanlıkça belgelendirilmeleri uygun bulunan başvurular için Makam Onayı alınır.
- Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, yeni belge düzenlenir.
- İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.