YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir kültür Merkezi Binası’nın kullanma şartları nelerdir?

Kültür merkezinde yer alan tüm ünite ve mekanların işletme, kullanma ve halkımızın hizmetine sunulmasındaki usul ve esaslar Bakanlık Makamı’nın 22/07/1988 tarih ve 1557 sayılı Yönergesi ile belirlenir.

Her temsil sezonunda kültür merkezinde düzenlenecek gösteri ve temsil faaliyetleri için yıllık faaliyete ait program taslağı Yönetmeliğin 6ncı maddesinde belirtilen kuruluşlar tarafından Kültür Merkezi Müdürlüğü’ne verilir. Kültür Merkezi Müdürlüğü’nün görüşüne göre bu program 20 Haziran’da kesinleşir. Binanın teknik yönden her türlü kapasitesi göz önüne alınarak tehlike riskine girilmez. Sahnede bakım ve onarımı engelleyecek aşırı faaliyetlere izin verilmez. Binada can emniyeti bakımından tedbir alınır ve öngörülen insan sayısının üstünde seyirci alınmaz. Kültür Merkezi Binası’nda Bakanlığın yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kuruluşa hizmet binası olarak mekan tahsis yapılmaz.