YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konaklama İstatistikleri

Konaklama istatistiğinin değerlendirilmesine 1974 yılının ikinci yarısında başlanmıştır. Araştırma, Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesislerinin tümünü kapsamaktadır. 1988 yılından itibaren de mahalli idarelerden belge alan konaklama tesislerine ait istatistikler üretilmeye başlanmıştır.