YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.01.2010 - Geleneksel Türk Mutfağı Kampanyası

Bilindiği üzere, Türk mutfağı Dünya’da sayılı ilk üç mutfak içerisinde yer almaktadır. Geleneksel yeme-içme ürünlerimiz ve hizmetlerimiz lezzeti, nefaseti ve sunumu ile kültürümüzün tanıtımına ve turizme büyük bir katkı sağlamaktadır.

Turizmde farklı hizmetler ve yerel kültür, turist çekim unsurları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda özellikle Türk mutfağının ana çekim unsurlarından biri olduğu, uzun dönemde korunması, hizmet niteliklerinin artırılması ve teşvik edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Özel tesisler Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesi uyarınca, bu Yönetmelik ile belirlenmiş olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, ancak yapı, sokak, doğa, sanat, tarih gibi özelliklerden en az biri bulunan, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan veya özgünlük, üstün hizmet, ulusal veya uluslararası şöhret gibi nitelikleri nedeniyle işletme özelliği arz eden, deneyimli ve konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan tesislerdir.

Özel tesis turizm işletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman ile Bakanlığa başvurulur. Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilenler dışındaki özel tesislere turizm yatırımı belgesi verilemez.

Bu tesislere turizm yatırımı, turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi verilmesi, Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile oluşumu belirlenen Değerlendirme Kurulunca karara bağlanır.

Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamına giren işletmelere, Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile Özel Tesis Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmektedir. Bu kampanya ile Yönetmelik hükmünde anılan özgünlük, üstün hizmet, ulusal veya uluslararası şöhret, deneyimli ve konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunulan tesislerin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir.

Kampanya Bakanlığımızca, geleneksel yeme-içme ürünlerimizin ve hizmetlerimizin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve teşvik edilmesi amacıyla, Türk mutfağına özgün, nitelikli hizmet veren, ulusal veya uluslararası şöhret sahibi, kamuoyu nezdinde markalaşmış ve bu markayı uzun süre sürdüren işletmelere, bu işletmelerin talebi üzerine ve Bakanlığın bu işletmeleri tefriş, dekorasyon, teçhizat vb. fiziksel nitelikler, işletme ve hizmet kalitesi konularında yönlendirmesi yöntemi ile Özel Tesis Turizm İşletmesi Belgesi verilmesini kapsamaktadır.

Bu kampanya kapsamında, 2010 yılı içinde, Bakanlığımızdan Özel Tesis Turizm İşletmesi Belgesi alacak olan işletmelerin listesi Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacaktır.

Talep sahipleri, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen evrak ve tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel (Çözünürlüğü yüksek VCD, DVD gibi), yazılı doküman ile (Bkz. www.kulturturizm.gov.tr sitesi, turizm, Tesislerin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi, Belgelendirme İşlemleri bölümü) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/ANKARA adresine müracaat edeceklerdir