YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

REVİZYON POLİTİKASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Revizyon ve Hata Politikası;

Bakanlığımız birimlerince, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanan istatistiki verilerde; tanım, kapsam, sınıflama veya hesaplama yöntemi değişikliklerinden kaynaklanan ana revizyonlarda ve verinin yayımlanmasından sonra herhangi bir hata tespit edildiği durumlarda resmi istatistiklerin yayımlandığı web sayfasında kamuoyuna bilgi verme kaydıyla, veriler revize edilebilmektedir.