YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İç Kontrol Birimi

Görev ve Sorumlulukları:

-Genel Müdürlüğün iç kontrol sistemine ve kontrol standartlarına ilişkin çalışmalarını yürütmek,
-Genel Müdürlüğün iç denetimine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.