YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlükleri

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve buna bağlı olarak oluşturulan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında;

İnceleme ve Belgelendirme 1. Şube Müdürlüğü

Belge numarası 1-3500, 9501-10000 ve 11001-11500 arasında olan seyahat acentalarının;

- İzleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,
- Seyahat acentalarının faaliyetleri için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,
- Mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,
- Seyahat Acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukuksal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,
- 1618 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğinde icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Seyahat Acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek.

İnceleme ve Belgelendirme 2. Şube Müdürlüğü

Belge numarası 3501-6000, 9001-9500, 10001-10500 ve 11501-12000 arasında olan seyahat acentalarının;

- İzleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,
- Seyahat acentalarının faaliyetleri için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,
- Mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,
- Seyahat Acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukuksal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,
- 1618 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğinde icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Seyahat Acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek.

İnceleme ve Belgelendirme 3. Şube Müdürlüğü

Belge numarası 6001-9000 ve 10501-11000 arasında olan seyahat acentalarının;

- İzleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,
- Seyahat acentalarının faaliyetleri için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,
- Mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,
- Seyahat Acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukuksal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,
- 1618 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğinde icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Seyahat Acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek.

İnceleme ve Belgelendirme 4. Şube Müdürlüğü

Belge numarası 12001 ve sonrası olan seyahat acentalarının;

- İzleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,
- Seyahat acentalarının faaliyetleri için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,
- Mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,
- Seyahat Acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukuksal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,
- 1618 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğinde icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Seyahat Acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek,
Yeni belge taleplerini inceleyip sonuçlandırmak.

İzleme Şube Müdürlüğü


- Şirketlerin acenta unvan taleplerini değerlendirmek,
- Belgeli acentaların acenta unvan değişikliği taleplerini değerlendirmek,
- Kaçak acenta faaliyeti yürüten şahıs/şirketlerin faaliyetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Acentalarla ilgili istatistiki bilgileri derlemek.

Mevzuat Şube Müdürlüğü

- Seyahat acentalığı mevzuatında yapılacak değişiklik çalışmalarını yürütmek,
- Bakanlıklardan, valiliklerden, meslek örgütlerinden, kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen seyahat acentalığı mevzuatına ilişkin görüş istem yazılarını cevaplandırmak,
- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin genel kurul toplantıları öncesi ve sonrasında Bakanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek,
- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac ve Umre Organizasyonlarına ilişkin yazışmalar yapmak.