YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlükleri

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve buna bağlı olarak oluşturulan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında;

İnceleme ve Belgelendirme 1. Şube Müdürlüğü

Belge numarası 1-3500, 9501-10000 ve 11001-11500 arasında olan seyahat acentalarının;

- İzleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,
- Seyahat acentalarının faaliyetleri için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,
- Mevzuat hükğmlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,
- Seyahat Acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukuksal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,
- 1618 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğinde icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Seyahat Acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek.

İnceleme ve Belgelendirme 2. Şube Müdürlüğü

Belge numarası 3501-6000, 9001-9500, 10001-10500 ve 11501-12000 arasında olan seyahat acentalarının;

- İzleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,
- Seyahat acentalarının faaliyetleri için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,
- Mevzuat hükğmlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,
- Seyahat Acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukuksal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,
- 1618 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğinde icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Seyahat Acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek.

İnceleme ve Belgelendirme 3. Şube Müdürlüğü

Belge numarası 6001-9000 ve 10501-11000 arasında olan seyahat acentalarının;

- İzleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak,
- Seyahat acentalarının faaliyetleri için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek,
- Mevzuat hükğmlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek,
- Seyahat Acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukuksal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,
- 1618 sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğinde icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- Seyahat Acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek.

İnceleme ve Belgelendirme 4. Şube Müdürlüğü

- Şirketlerin acenta unvan taleplerini değerlendirmek,
- Belgeli acentaların acenta unvan değişikliği taleplerini değerlendirmek,
- Seyahat acentalarının kuruluş işlemlerini yapmak,
- Kaçak acenta faaliyeti yürüten şahıs/şirketlerin faaliyetlerini izlemek, sonuçlandırmak,
- Acentalarla ilgili istatistiki bilgileri derlemek.

Tarifeli Turizm Destek Şube Müdürlüğü

Ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına Tarifeli Uçak başına destek verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek.

Tarifesiz Turizm Destek Şube Müdürlüğü

Ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına Tarifesiz Uçak başına destek verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek.