YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İSTATİSTİK KALİTE BELGELERİ


 Sınır İstatistikleri.pngKonaklama İstatistikleri (TİB).png  Konaklama İstatistikleri (Belediye Belgeli).png
    SINIR İSTATİSTİKLERİ            KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİ
  (İŞLETME BELGELİ)     
        KONAKLAMA İSTATİSTİKLERİ
    (BELEDİYE BELGELİ) 
 Turizm Belgeli Tesislerin İstatistikleri.png  
 TURİZM BELGELİ TESİS
İSTATİSTİKLERİ
 YAT İSTATİSTİKLERİ