YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Başkanlığın Görev ve Sorumlulukları

Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı; tesisler ve deniz turizmi araçları ile ilgili talepleri incelemek, sonuçlandırmak, yabancı bayraklı deniz araçlarının Türk karasularında seyirleri ile Türkiye’de bırakılmalarına ilişkin işlemleri yürütmek ve Bakanlığın turizm politikaları çerçevesinde konaklama sektörü ve deniz turizminin geliştirilmesi, uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına ilişkin gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar ile görev alanına giren konulara ilişkin olarak hazırlanacak kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ, usul ve esas, genelge, iç genelge vb. taslaklara ilişkin tüm işlemleri yürütmekle görevlidir.


Şube Müdürlükleri