YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Yatırımları Desteği

KAMU ELİYLE YAPILAN KÜLTÜR YATIRIMLARINA DESTEK PROJESİ

PROJENİN AMACI

Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır.


TALEP DOSYASI İÇERİĞİ

Bakanlığımıza yapılacak talep başvurusunun ekinde gönderilmesi gereken belgeler:

1-Mimari projelerden 2 takım,

2-Destek ölçütlerinde belirtilen belgelerden 3 takım,

3-Protokolden 5 suret

 

TALEP DOSYASI İÇERİĞİNE AİT ÖLÇÜTLER (KRİTERLER)

MİMARİ PROJE ÖLÇÜTLERİ (KRİTERLERİ)

a) Yardım Talebine konu olan kültür merkezi projelerinde; kültür merkezinin kullanım fonksiyonu itibariyle ana ünitesi olan ve tercihen zemin katta yer alacak çok amaçlı salon, salonun kullanım fonksiyonuna bağlı olarak yer alması zorunlu olan fuaye, yeterli sayıda WC ve lavabolar, sahne, sahneye bağlı soyunma, dinlenme ünitelerinin ve kütüphane, sergi, atölye vb. mekanların bulunması, binalara engelli erişiminin sağlanması, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yangın ihbar sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

b) Kültür evi niteliğinde kullanılması planlanmış yapılarda ise; tercihen zemin katta yer alacak ve toplantı, konferans vb. nitelikte etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon (en az 100 kişilik), kütüphane, sergi alanı, işlikler (atölyeler) gibi mekânların bulunması, binalara engelli erişiminin sağlanması. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yangın ihbar sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

DESTEK ÖLÇÜTLERİ (KRİTERLERİ);

1- Fiziki Gerçekleşme Raporu

Ödenek talep edilen işin fiziki gerçekleşmesinin en az %50 oranında olması gerektiğinden işin fiziki gerçekleşme oranını gösteren, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak onaylı ve güncel rapor (çevre ve şehircilik il müdürlüğünün üst yazısı ile birlikte)

2- İhale Sözleşmesi veya Yaklaşık Maliyet Bedeli

a) Ödenek talep edilen işin ihale yolu ile yaptırılması halinde ihale sözleşmesi,

b) Ödenek talep edilen işin ihaleye çıkılmadan, ilgili kurum veya kuruluşların kendi imkânlarıyla yaptırılması halinde, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak ve yaklaşık maliyet bedelini gösteren onaylı ve güncel belge (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün üst yazısı ile birlikte)

3- Protokol

Yazımız ekinde gönderilecek protokol örneğine göre, ödenek desteği alacak kurum veya kuruluş adına, kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından imzalanacak olan (ıslak imzalı) 5 suret protokol.