YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koordinasyon ve Sektörel İlişkiler Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
-Yerli ve yabancı turistlerin bilgi taleplerini karşılamak,
-Yerli ve yabancı turistlerin karşılaştıkları sorunların çözümü için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sonuçlandırmak ve şikâyetçiye bilgi vermek,
-Havaalanlarında, sınır kapılarında ve limanlarda eksikliklerin giderilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü ve takibini yapmak ve bu konuda yapılan toplantılara iştirak etmek, (Hankok v.b.)
-Bakanlık içi birimlerden gelen ve koordineyi gerektiren konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde Genel Müdürlük personeline duyurulması ve sonuçların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
-Savunma Sekreterliğince Genel Müdürlüğümüzden istenilen, güvenlik önlemleri, tahliye planları, v.b. konulara ait işlemleri yapmak ve izlemek,
-Brifing dosyalarını hazırlamak,
-Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini ilgilendiren soru önergelerine cevap hazırlamak,
-Sağlık Turizmi kapsamında çalışmalara katılmak ve lejyoner hastalığına ilişkin şikâyetleri sonuçlandırmak,
-Burs ve seminer gibi konularda Genel Müdürlüğümüz personelini bilgilendirmek,
-Makamca verilen benzer görevleri yürütmek.