YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat ve Evrak Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları:
 
-Başkanlığımıza intikal eden yasa ve yönetmelikler konusunda Genel Müdürlüğümüz görüşünü oluşturmak ve ilgili birimlere iletmek,
-Avrupa Birliği ile ilgili konularda birimler arası koordinasyonu sağlamak,
-Turizm işbirliği anlaşmaları konusunda Genel Müdürlüğümüz görüşünü oluşturmak,
-Hukuk Müşavirliğince gönderilen haciz ihbarnamelerini tetkik ederek, cevap hazırlamak,
-Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili olarak gelen-giden evrak kayıt işlemlerini yapmak,
-Genel Müdürlük arşiv hizmetlerini yürütmek,
-Makamca verilecek benzer görevleri yapmak.