YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Üstyapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
 
- Türkiye genelindeki Bakanlığımız hizmet binalarının yapım veya tadilat projelerini, Başkanlığın yatırım bütçesinde yer alan projeleri, Teknik Yardım Şube Müdürlüğü’nden gelen proje taleplerini, yapmak veya yaptırmak, keşif ve metrajlarını hazırlamak ve/veya incelemek, onaylamak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerini yapmak veya yaptırmak ve gerektiğinde yapı denetim hizmetlerini yürütmek,  kabul işlemlerini gerçekleştirmek,
 
- Hizmet binalarının yapım, bakım-onarım, tadilat ve deprem tahkikine ilişkin ödenek taleplerini değerlendirmek,
 
- Yıllık yatırım programını oluşturmak.
 
Faaliyetler