YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Yapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
 
- Turizm sektörüne hizmet verebilecek altyapı ihtiyaçlarını tespit etmek ve yıllık yatırım bütçesi önerisi yapmak,

- Başkanlığın yatırım bütçesinde yer alan altyapı projelerini yapmak veya yaptırmak, incelemek, onaylamak, görüş vermek, altyapı yatırımlarının gerçekleşmesini sağlamak, ihalelerini yapmak veya yaptırmak ve gerektiğinde kontrollük hizmetlerini yürütmek, yer teslimi, klas tespiti işlemlerini yapmak, keşif, metraj ve hakedişleri incelemek, tasdiklemek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak,

- Geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini ilgili kuruluşlarla birlikte gerçekleştirmek,

- Altyapı yatırım ilerleme raporlarını hazırlamak,

- Teknik Yardım Şube Müdürlüğü’nden gelen proje talepleri veya turizm sektöründe yatırım yapan diğer kuruluşların altyapı yatırım programlarını yönlendirmek, proje niteliklerini belirlemek, etüt-proje ve ödenek kullanımına ilişkin görüş bildirmek, inşaat gerçekleşmelerini izlemek,

- Bakanlığımız ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen turistik yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarını takip etmek, etüt-proje ve ödenek kullanımına ilişkin görüş bildirmek,

- Turizm sektörü yatırım programında yer almayan ancak turizm sektörünü etkileyecek olan altyapı projelerini tespit etmek ve bu proje uygulamalarını yönlendirmek,

- Gerektiğinde, turizm tesisi yatırım talep ve projelerinin, genel altyapı sistemi yönünden değerlendirmek ve görüş bildirmektir.

 
Faaliyetler