YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Araştırma ve Planlama Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

  • Bakanlığımız Prensip Kararları doğrultusunda kültür merkezi yapılacak il ve ilçelerin tespitini yapmak,
  • Haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporları ile dönem gerçekleşme raporlarını hazırlamak,
  • Atatürk Kültür Merkezi Alanı (“Atatürk’ün Doğumu’nun 100.Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi’nin Kurulması” Hakkında 2302, 2876, 2450 sayılı Kanunlar) ile ilgili oluşturulan Milli Komite ve Alt Komitenin toplantı ve çalışmalarında, Bakanlık adına sekreterya görevinin yürütülmesini yapmak,
  • Atatürk Kültür Merkezi Alanı ile ilgili her türlü yasal çerçeve içerisinde resmi işlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve gelişmelerle ilgili Bakanlığa ayrıntılı rapor sunmak,
  • Atatürk Kültür Merkezi Alanı’ndaki her türlü planlama ve uygulamalar ile ilgili çalışmaları, yasal çerçeveler içerisinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmektir.