YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge Devri Talebi

BELGE DEVRİ        

Hali hazırda Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı/İşletmesi Belgeli tesislerin belge üzerinde yer alan belge sahibinin değişmesini ifade eder. Turizm Yatırımı Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu durumu onaylamalarını gerektirir. Turizm İşletmesi Belgesinde devir işlemi için yeni belge sahibinin söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almasını gerektirir.

BELGE DEVRİ BAŞVURUSU

-Turizm Yatırım Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu işlemi onayladıklarını beyan ettikleri dilekçe ile bakanlığa başvurmaları ile gerçekleşir. 

-Turizm İşletmesi Belgesinde devir işleminde yeni işletmecinin tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması ve devir işlemi için talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvurması ile gerçekleşir.

GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

-Dilekçe (Ek-1)

-İmza Beyannamesi

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Turizm İşletmesi Belgesi için)

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

-Dilekçe (Ek-1)

-İmza Sirküleri

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Turizm İşletmesi Belgesi için)

ÖNEMLİ:

-Turizm İşletmesi Belgesi devir taleplerinde eğer kapasite değişikliği yok ise tesis denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla denetim programına alınmadan belge devir işlemi gerçekleştirir. 

-Eğer talep belgeye işletici şerhi düşülmesi ise, dilekçede bu hususun belirtilmesi ve dilekçenin hem belge sahibi hem işletici firma tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca işletici adına düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve işletici firmaya ait imza sirküleri, vergi bilgileri de dosyaya eklenmelidir.