YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İsim Değişikliği Talebi

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ         

Bakanlığımızdan belgeli bir tesis isim değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ile (varsa isim tesciline ilişkin belgeyle birlikte)Bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır