YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı Belgesi Talebi

TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 

24.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 24.02.2022 tarihinden itibaren yapılacak Turizm Yatırımı / İşletmesi Belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. 


İSTENEN BELGELER

1. Mülkiyet belgeleri:
Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge istenir.

2. Kıyı yapıları projesi onay yazısı: Onaylı uygulama imar planına uygun olarak hazırlanacak kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak kıyı yapıları projelerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünce onaylandığına ilişkin yazı istenir.

3. Vaziyet planı:
Kara alanında ve denizde yapılacak yapıların mahal adlarını ve yerleşim durumlarını gösteren uygun ölçekli vaziyet planı istenir.

4. Muvafakatname:
Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

 
İŞLEM SÜRECİ

- Bakanlıkça belgelendirilmeleri uygun bulunan başvurular için Makam Onayı alınır.
- Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, turizm yatırımı belgesi düzenlenir.
- İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.