YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı Bayraklı Özel Yatların Süre Uzatım Talebi

Yabancı bayraklı özel yatlar, Bakanlıktan belgeli bir yat limanı veya çekek yerinde 5 yıl kalabilir. Bu süre içerisinde en az bir kez kullanılan yabancı bayraklı özel yatların süreleri, Bakanlıktan belgeli yat limanı veya çekek yerlerinde 5 yıl konakladığını belirtir yazının ya da bağlama sözleşmesinin, beş yıl içerisinde en az bir kez kullanıldığını gösteren seyir izin belgesinin ve yata ilişkin sertifikanın onaylı örneklerinin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde 5 yıl daha uzatılabilir.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış wordmatbu dilekçe doldurulur. Başvuru dilekçesinde, yabancı bayraklı yatın Türkiye'de bulunduğu sürelerde konakladığı Bakanlığımızdan belgeli deniz turizmi tesisleri ile Türkiye’de kalmak istediği süre talebi belirtilir. Talep sahibinin adı, soyadı, imzası, irtibat telefonları ve adres bilgilerine yer verilir.

2. Sertifika: Yabancı bayraklı yatın mülkiyetini gösteren belge ve noter onaylı tercümesi verilir.

3. Bağlama sözleşmesi: Bakanlığımızdan belgeli deniz turizmi tesislerinde konakladığını belirtir bağlama sözleşmesinin aslı veya ilgili tesisten onaylı örneği verilir.

4.Seyir izin belgesi: Yabancı bayraklı yatın Türk karasularında kullanıldığını gösteren seyir izin belgesinin onaylı örneği verilir.