YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belgeye İşletici Adına Şerh Düşülmesi Talebi

 

TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 

24.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 24.02.2022 tarihinden itibaren yapılacak Turizm Yatırımı / İşletmesi Belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. 


Bünyesinde Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında üniteleri bulunan deniz turizmi tesislerine ana belge ve alt belge veya belgeler düzenlenebilir. Alt belge veya belgelerin düzenlenmesi durumunda bu husus ana belge üzerinde belirtilir. Alt belge üzerinde alt belge sahibinin adı ve ünvanı, ana belgeye bağlı olduğu hususu ile birlikte belge türüne göre yukarıda belirlenen bilgilere yer verilir.


İŞLEM SÜRECİ

- Bakanlıkça belgelendirilmeleri uygun bulunan başvurular için Makam Onayı alınır.
- Belge ücret ve harcının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesinden sonra, işletici adına şerh düşülerek belge düzenlenir.
- İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.