YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Tesisleri Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi


TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 

24.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 24.02.2022 tarihinden itibaren yapılacak Turizm Yatırımı / İşletmesi Belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacaktır. 


Deniz turizmi tesisleri, Yönetmelikte belirtilen tür ve sınıfının asgari niteliklerini sağlamak koşulu ile, tamamlanmayan üniteleri yatırım kapsamında tutularak kısmi turizm işletmesi belgesi talebinde bulunabilirler. Bu durumda "Turizm Yatırım Belgesinin Turizm İşletme belgesine çevrilmesi talebi" başvurusundaki istenen belgeler ile Bakanlığa e-devlet üzerinden başvurulur.