YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları
 
Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü, turizmden beklenen ekonomik ve sosyal faydaları gerçekleştirmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası çevre kuruluşları ve halkla işbirliği yaparak sürdürülebilir turizmin geliştirilmesini sağlamak üzere çalışmalar yürütür.
 
Faaliyetleri:
 
o Mavi Bayrak
o Haşaratla Mücadele
o
Turistik yörelerdeki inşaat yasağı
o Ulusal ve Uluslararası çevre kuruluşları ile yapılan çalışmalar.
o Turizm yörelerindeki çevre sorunları ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından Bakanlığımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi.