YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Mavi Bayrak

Avrupa Topluluğu, kendi ülkelerinde yüzme amacı ile kullanılacak göl ve deniz suları için gerekli su kalitelerini belirleyen mikrobiyolojik parametreleri, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler olarak ortaya koymuştur.
 
Bu çalışmalar 1987 yılında Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası adı altında birleştirilmiş önce 11 AT ülkesi daha sonra 22 ülkede başarı ile uygulanmıştır. 2001 yılında ise Avrupa’nın dışında yer alan ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kampanyanın kapsamı genişletilmiş olup Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’nın adı Çevre Eğitim Vakfı olarak değiştirilmiştir.

Bu programın plajlarda Mavi Bayrak uygulamaları Proje İnşaat Daire Başkanlığı Çevre Sorunlarını Önleme Şubesi, marinalarda ve yatlarda Mavi Bayrak uygulamaları ise Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Mavi Bayraklı plaj ve marinaların bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://www.mavibayrak.org.tr