YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Kentleri

Turizm kentleri projesi çerçevesinde çalışmalarımızın temelinde; Bakanlığımızın öngördüğü genel turizm gelişim politikalarına uygun olarak, projenin gerçekleştirileceği bölgenin nitelik ve ihtiyaçları, genel çevre değerleri ile yer aldığı fiziki, sosyal ve kültürel çevre ile uyumunu, yer aldığı çevreye ve teknik altyapıya getireceği etkiler ve bunların çözümüne ilişkin yaklaşımlar ve katkılarını, ürün kalitesi ve içeriğiyle gelişen ve çeşitlenen turizm taleplerini ortaya koyan, işletme ve pazarlama stratejilerini yönlendiren ve tüm bu hususların sonucunda oluşturacağı katma değer göz önüne alınmaktadır.

Turizm kentlerinin hızlı ve istikrarlı bir örgütlenmeye sahip olması Türkiye’nin riskli yatak tanıtımından kurtulup bütün Avrupa ve dünyanın sahiplendiği bir turizm destinasyonu olması yolunda önemli bir açılım olarak değerlendirilebilecektir. 

Esas amaç sermayenin yatırımlarla ülkemize girmesi ve bu doğrultuda riskin de azaltılmasıdır. Türkiye’nin tüm dünyanın sahiplendiği ve koruduğu bir destinasyon haline gelebilmesi ve hak ettiği yere gelebilmesinde önemli bir katkı olabilecek bu durum kaliteli tesisler ile birlikte yıldızı yüksek kaliteli kentler oluşturularak, diğer turizm yatırımları ile de desteklenerek sağlanabilecektir. 

 
İlan Edilen Turizm Kentleri