YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje İnşaat Daire Başkanlığı

Görev ve sorumlulukları

Türkiye genelindeki Bakanlığımız hizmet binalarının; inşaat veya tadilat projelerini yapmak veya yaptırmak, keşif ve metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak, incelemek, onaylamak, gerekli görülenleri yatırım programına almak, yapım-bakım-onarımına ilişkin ödenek taleplerini değerlendirmek, gerekli görülenlerin yapı denetim işlemlerini yapmak.

Turizm sektörüne hizmet verebilecek alt yapı ihtiyaçlarını tespit etmek ve yıllık yatırım bütçesi önerisi yapmak. Yerel yönetimlerden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla gelen proje veya mali yardım taleplerini değerlendirmek ve bütçe imkanları çerçevesinde mali yardım yapmak. Başkanlığımızın yatırım bütçesinde yer alan alt yapı projelerini yapmak veya yaptırmak.

Mavi Bayrak ve Haşaratla Mücadele çalışmalarını takip etmek ve destek (maddi ve teknik) vermek.

Ulusal ve uluslararası çevre sorunları ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından Bakanlığımıza yapılan başvuruları değerlendirmek.

Turizmden beklenen ekonomik ve sosyal faydaları gerçekleştirmek için, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslar arası çevre kuruluşları ve halkla işbirliği yaparak sürdürülebilir turizmin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Başkanlığımız çalışma konularıyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.

 

Proje ve Faaliyetler

Şube Müdürlükleri