YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığı

istatistik-2024.jpgGÖREV VE SORUMLULUKLAR:

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında;

Seyahat acentalarının kuruluş, izleme, değerlendirme ve denetlenmelerini sağlamak, seyahat acentaları faaliyeti için gerekli işletme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine  uygun olarak talepleri değerlendirmek, acenta işletme/şube izin belgesi vermek, mevzuat hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen seyahat acentalarına gerekli yasal müeyyideyi uygulamak ve işletme belgelerini iptal etmek, 

Seyahat acentası işletme belgesi iptal edilen ve/veya idari para cezası uygulanan seyahat acentalarının hukukusal başvurularının takibini yerine getirmek ve yapılan itirazları değerlendirmek,

1618 Sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri gereğince icra müdürlükleri veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalıyla gelen kişi/kuruluşların alacak taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 

Seyahat acentalarına ilişkin Bakanlığımıza başvuran kişi veya kuruluşların şikayetlerini izlemek ve sonuçlandırmak,

Hac ve Umre organizasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek, 

Kaçak acentaların faaliyetlerini izlemek ve sonuçlandırmak,

Acentalarla ilgili istatistiki bilgileri derlemek,

Türkiye’ye Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına  Tarifeli ve Tarifesiz Uçak Başına Destek verilmesi iş ve işlemlerinin takip etmek ve sonuçlandırmak.


İSTATİSTİKİ BİLGİLER VE İŞLEMLER

İSTATİSTİK :  

2000-2022 arası acenta sayıları.jpg


Seyahat Acentası Kuruluş İşlemleri
. Seyahat Acentası Unvan Talebi
. Seyahat Acentası İşletme Belge Talebi (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)


Belgeli Seyahat Acentalarının Değişiklik Talepleri
- Seyahat Acentası işletme Belgesi Devri  (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Şube Kuruluş Talebi (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Şube Kapanış Talebi (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Acenta Unvan Değişikliği Talebi
. Ticaret Unvan Değişikliği  (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Adres Değişikliği Talebi (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Grup Değişikliği Talebi (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Nev'i Değişikliği Talebi (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği Talebi  (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Şirket Birleşmesi (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Seyahat Acentası Personel Değişikliği Talebi  (Bu talep TÜRSAB aracılığıyla yapılır.)
. Acentanın Teminat Değişikliği Talebi
. Nakit Teminat İade İşlemleri

Havayolu İle Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına 
Sağlanacak Turizm  Desteği, 
Diğer Başvuru İşlemleri ve Bilgiler İçin 
Aşağıdaki Linke Tıklayınız

=>İŞLEMLER

DAİRE BAŞKANLIĞI VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İŞ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

 Seyahat Acentaları Daire BaşkanlığıDuran ÇONA (D. Bşk.)0 (312) 470 71 28
 Başkanlık Sekreterya 0 (312) 470 71 29
 İnceleme ve Belgelendirme 1. Şb. Md.Serdar SARAR (Şb. Md.)0 (312) 470 74 12
  İnceleme ve Belgelendirme 2. Şb. Md. Pınar ÖZGÜNEY (Şb. Md. v.) 0 (312) 470 74 14
  İnceleme ve Belgelendirme  3. Şb. Md. Sevim GÖKÇE (Şb. Md. v.) 0 (312) 470 74 18
  İnceleme ve Belgelendirme  4. Şb. Md. Aylin CİNTOSUN (Şb. Md.) 0 (312) 470 74 21
 Mevzuat Şube Müdürlüğü Ertuğrul YILMAZ (Şb. Md.) 0 (312) 470 74 28
 İzleme  Şube Müdürlüğü Hülya SAYIN (Şb. Md.) 0 (312) 470 74 25
Şube Müdürlükleri